Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - bezpłatne wsparcie dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - bezpłatne wsparcie dla mieszkańców Powiatu Będzińskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w imieniu Powiatu Będzińskiego realizuje w 2022 roku resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Powiat Będziński otrzymał dofinansowanie
ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 161 109,00 zł.

Całkowita wartość realizacji Programu w 2022 roku wynosi: 161 109,00 zł

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego 

Do kogo Program jest skierowany?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w 2022 roku Program skierowało
do pełnoletnich mieszkańców Powiatu Będzińskiego, będących osobami niepełnosprawnymi posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Realizator zamierza objąć wsparciem w ramach programu 11 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Będzińskiego, w tym 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pierwszeństwo do wsparcia w ramach programu będą miały osoby niepełnosprawne zamieszkujące samotnie, nie korzystające z usługi asystenta w mops/ops, opieki środowiskowej oraz osoby wobec których usługa była świadczona przez PCPR w roku ubiegłym. 

 

Zakres usług:

Usługi asystencji osobistej mają w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

WYMAGANIA WOBEC ASYSTENTA

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców
  i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

 

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Będzińskiego do zgłaszania się do udziału w Programie.

Aby zostać objętym wsparciem usługi asystenckiej należy dokonać zgłoszenia na załączonym poniżej  druku:  Karta zgłoszenia do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022.

Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do tut. Centrum Pomocy Rodzinie lub wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na e-mail: sekretariat@pcpr.bedzin.pl

Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania pełnej liczby osób niepełnosprawnych, które mają zostać objęte wsparciem.

 

Informacji w sprawie Programu udziela:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (pracownik Anna Surma)

Ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin

 tel.: 32 267 81 08, 697 513 109

Banery/Logo