Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi Asystenta jako formy ogólnie dostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej ma polegać na pomocy podopiecznemu w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce np. dom, praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje finansowe, rodzina, znajomi, wydarzenia kulturalne, społeczne, rozrywkowe, sportowe itp.,
- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury tj.: teatr, kino, galerie sztuki, muzea, wystawy.
Usługi Asystenta mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00, a w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usługi mogą zostać zmienione. Limit godzin usług asystenta przypadający na jednego uczestnika Programu w 2020r. wynosił nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.


W 2021r. Powiat Będziński otrzymał środki n realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 198 900 zł. Planowanymi działaniami w ramach realizacji Programu zostanie objętych 12 osób niepełnosprawnych, w tym 9 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Są to dane szacunkowe. Pierwszeństwo w zakresie dostępności usługi asystenta będą miały osoby niepełnosprawne wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnością sprężoną oraz trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Usługi asystenta będą realizowane zgodnie z założeniami Programu.

Realizator tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zamierza objąć usługą osoby niepełnosprawne z terenu całego powiatu będzińskiego, które zgłoszą się do udziału w programie i będą najbardziej potrzebowały pomocy w zakresie usług asystenta.

Artykuły

Banery/Logo