Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Informator baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Informator baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinien obejmować kompleksowe działania zarówno w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, działania profilaktyczne w tym zakresie, jak również działania mające na celu zatrzymanie zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc domową poprzez prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Zgodnie z art. 6 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jt. Dz. U. z 2020r., poz. 218 z późn. zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jednostką realizującą zadania wynikające z w/w ustawy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. Powiat Będziński realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową od 2007r. Uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Nr XLIII/469/2018 z dnia 27.08.2018r. został przyjęty do realizacji Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018-2021.

Zgodnie z zapisem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, powiat zobowiązany jest do przesyłania zaktualizowanych informatorów dotyczących bazy teleadresowej podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych do 31 lipca każdego roku (działanie 3.1.2.).

Banery/Logo