Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy "OSTOJA"

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Środowiskowy Dom Samopomocy "OSTOJA"

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia, jakim jest środowiskowy dom samopomocy. Na terenie Powiatu Będzińskiego funkcjonuje:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Ostoja”
ul. Sikorskiego 5
41-253 Czeladź
tel. (32) 265 47 00

email: sds@ostoja.czeladz.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu AB, który posiada 50 miejsc. Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, komunikacyjnych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zgodnie z art. 51b ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm. ) od dnia 30.05.2021r. korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi niebędących usługami całodobowymi jest nieodpłatne.

Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ośrodku,
- informację o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
- orzeczenie o niepełnosprawności.

Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r., poz. 249)
 

Banery/Logo