Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Pełnoletni wychowankowie

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Pełnoletni wychowankowie

POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Osobie pełnoletniej   opuszczającej  rodzinną pieczę  zastępczą lub instytucjonalną pieczę zastępczą przyznaje się  pomoc:

  • na kontynuowanie nauki,
  • na usamodzielnienie,
  • na zagospodarowanie.

Warunkiem uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest:
– co najmniej roczny okres pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej,
– trzyletni okres pobytu w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
– umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce na podstawie postanowienia sądowego,
– posiadanie indywidualnego programu usamodzielnienia zatwierdzonego przez Dyrektora PCPR,
– realizacja postanowień zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia,
– złożenie wniosku o przyznanie pomocy  przez pełnoletniego wychowanka zaopiniowanego przez opiekuna indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
– w szkole,
– zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc finansowa  na kontynuowanie nauki  przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.


Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 (pokój 25-26).

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa się w Powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy  zastępczej (Dz. U z 2020 r. , poz. 821 z późn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r., poz. 1876 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r., poz. 954 w sprawie pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz  zagospodarowanie.

 

 

Banery/Logo