Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Grafika przedstawia Godło Polski

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w imieniu Powiatu Będzińskiego realizuje w 2021 roku resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2021 Powiat Będziński otrzymał dofinansowanie
ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 198 900,00 zł.

Całkowita wartość realizacji Programu w 2021 roku wynosi: 198 900,00 zł

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego 

Do kogo Program jest skierowany?

Realizator w 2021 roku Program skierował do pełnoletnich mieszkańców Powiatu Będzińskiego, będących osobami niepełnosprawnymi posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Zakres usług:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – które mogą polegać między innymi na wychodzeniu na spacer, czytaniu, pomocy w ubieraniu się, w przyrządzaniu posiłków, utrzymaniu porządku jak i higieny osobistejInformacji w sprawie Programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (pracownik Anna Surma)

Ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin

 tel.: 32 363 40 59, 697 513 109 

 

Banery/Logo