Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

Koordynator ds. dostępności

Poniżej udostępnione zostały Raport o stanie zapewnienia dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie oraz Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

 

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Zaczyk email: malgorzata.zaczyk@pcpr.bedzin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267 81 08, 32 363 40 59, 697 513 109.