Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Informacja dotycząca ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Informacja dotycząca ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

W związku z wejściem w życie z dniem 30 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768); Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie informuje, że:

 

  1. Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 09 marca 2020 r.[1]
    a dniem 29 września 2024 r. - zachowują ważność do dnia:  30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie
    o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.[2]
  2. Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń, o których mowa w pkt 1 zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.2

 

 

[1]  Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r.,
a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod  warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

[2] Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

Banery/Logo