Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Projekt "RR - rodzinna rehabilitacja"

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Projekt "RR - rodzinna rehabilitacja"

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie otrzymał grant Zarządu Województwa Śląskiego w konkursie dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku.

 

Okres izolacji wynikający z pandemii pogłębił negatywne zjawiska społeczne w wielu rodzinach, nastąpił zwłaszcza wzrost przemocy domowej i różnego rodzaju uzależnień. Deficyty w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji i skutki nieprawidłowych postaw rodzicielskich uwidoczniły się w momencie powrotu dzieci do swoich środowisk rówieśniczych, do szkół i przedszkoli.

Projekt  „RR – rodzinna rehabilitacja” realizowany w okresie październik - grudzień 2021 w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie,  ma za zadanie podnieść świadomość i kompetencje rodziców i opiekunów małoletnich dzieci  w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, konstruktywnych metod rozwiązywania problemów wychowawczych. Celem projektu jest także poznanie mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia oraz skutków przemocy w rodzinie.

Dla mieszkańców powiatu będzińskiego planowana jest organizacja cyklu 5 warsztatów o następującej tematyce :

- Role rodzicielskie – na czym polega pozytywna dyscyplina,

- Potrzeby psychofizyczne i psychospołeczne dzieci,

- Indywidualne portrety rodziców – analiza SWOT,

- Problemy uzależnienia i współuzależnienia,

- Zjawisko przemocy w rodzinie i trening asertywności.

 

W szczególności projekt adresowany jest do rodzin, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu, przemocy, w tym rodzin objętych procedurą Niebieska Karta.

Beneficjenci, w czasie trwania projektu, będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00 . 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie (ul. Ignacego Krasickiego 17 Będzin) od poniedziałku 04.10.2021 r. w godzinach 08.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje dot. projektu pod nr tel. 32 267 43 52; tel. 603 160 540.

Banery/Logo