Menu PCPR

LOKALIZACJA

Adres:   ul. Krasickiego 17 (parter)

               42-500 Będzin

Telefon:(32) 267 81 08

       697 51 31 09

e-mail: pcprbedzin@o2.pl, pcpr1@o2.pl, pcpr.pfron@o2.pl

Poniedziałek 7.30 - 17.00

Wtorek - Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.00

PRACOWNICY PCPR:

Dyrektor  -  Olga Machura

Główna Księgowa - Jolanta Chmielewska

Starsza Księgowa  - Agnieszka Ekiert

Księgowa - Anna Gajówka

Podinspektor – bariery techniczne i w komunikowaniu się – 
                        Beata Twardokęs

Inspektor - rodziny zastępcze  - Bożena Kwaśniak

Inspektor - placówki opiekuńczo - wychowawcze  -  Ewa Biedroń

Inspektor -  domy pomocy społecznej - Ewelina Korszeń  - Ojer

Inspektor  - przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze, sprzęt
                  rehabilitacyjny - Martyna Ciarkowska

Inspektor - turnusy rehabilitacyjne, bariery architektoniczne, sport, kultura, rekreacja -
                 Kamila Janczyk

Główny specjalista - rehabilitacja zawodowa, projekty systemowe EFS, Aktywny Samorząd, Wyrównywanie rożnic między regionamiAnna Surma

Inspektor - st. ds. odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej -
                 Magdalena Bolek,

Pracownicy socjalni - Ilona Dziedzic, Anita Stempień

Koordynatorzy pieczy zastępczej - Agnieszka Gola, Justyna Pogoda, Aleksandra Nowak-Grabowska, Anna Gruszka, Ewelina Nowak

 

Powrót 


Aktualności  |  Co to jest EFS  |  Informacje o projekcie  |  Akty prawne  |  PCPR  |  Linki  |  Kontakt  | 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 2008 ©
Projekt "Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych"
jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.